Privátna chirurgická ambulancia

Chirasta s.r.o.

Chirasta s.r.o.

. bolesť tíšime  . strach miernime  . v slušnosť veríme  .

Chirasta - čakáreň chirurgickej ambulancie Chirasta - pracovisko sestričky Chirasta - chirurgická ambulancia

 

Chirurgická ambulancia Chirasta s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo v máji 2007. Slúži pre všetkých chirurgických pacientov, ktorí sa rozhodnú vyhľadať naše služby či už sa účelom ošetrenia rán, preväzov, pooperačnej starostlivosti, traumatológie, drobných chirurgických zákrokov, alebo ako budúci pacienti jednodňovej chirurgie.

 


Poskytujeme komplexné chirurgické a traumatologické služby, ale našou špe­cia­li­zá­ciou je predovšetkým chirurgia ruky a brušné laparoskopické výkony.

 

Vieme ponúknuť presný objednávací termín (po telefonickom dohovore) v dopo­lud­ňaj­ších i v odpoludňajších hodinách s maximálnou čakacou dobou 2–3 týždne (to sa vzťahuje aj na operačné termíny).

 

Odborné vedenie zabezpečuje konateľ spoločnosti MUDr. Hana Tisová - 2 atesto­va­ný chirurg a o pocit pohody sa stará príjemná sestrička Irena Tatranská.

 

Našou prioritou je, aby sa pacient cítil ako v rodinnom prostredí a odišiel s pocitom:

 

„Ak bude treba, sem sa rád vrátim…”

Designed by SlovCAD s.r.o. | ©2011 Chirasta s.r.o.